Header debug

Vleeskuikens

Om elke ronde het hoogste rendement uit vleeskuikens te halen is het van essentieel belang om de kuikens in een optimale leefomgeving te huisvesten. Omgevingsfactoren – zoals ammoniak en temperatuur – zijn van invloed op de prestaties van vleeskuikens en moeten optimaal zijn. Licht wordt vaak als belangrijke omgevingsfactor in de stal over het hoofd gezien, licht is echter een van de belangrijkste externe stimuli.

Licht beïnvloedt de uniformiteit van de kuikens in de stal. Een optimale spreiding van de kuikens draagt bij aan een goede strooisellaag en verzekert minder gezondheid- en welzijnsproblemen. Licht stimuleert activiteit. Licht heeft invloed op onder andere de voeropname, de voederconversie en de mortaliteit. De mate van zicht en de uitoefening van natuurlijk gedrag zijn onder andere onderhevig aan het lichtspectrum en de lichtintensiteit.

Elk huisvestingssysteem heeft zijn eigen type stalinrichting, deze behoeft specifieke verlichting. De twee meest voorkomende huisvestingssystemen voor vleeskuikens zijn grondhuisvestingssystemen en het nieuwere alternatieve huisvestingsysteem.

Grondhuisvesting

Bij een grondhuisvestingssysteem is het van belang om een uniforme lichtspreiding te creëren. Een uniforme lichtspreiding draagt bij aan de uniformiteit van de kuikens en aan het optimale gebruik van de leefomgeving.

Ontdek

Alternatieve huisvesting

Een alternatief huisvestingsysteem kan het best omschreven worden als een grondhuisvestingssysteem met meerdere etages, zodoende is ook hier de lichtspreiding belangrijk.

Ontdek