HATO verlichting verhoogt het welzijn van rundvee

HATO and client at cattle milk farm
Home > Agrarische verlichting > Rundvee verlichting

Rundvee verlichting

Ons uitgebreide onderzoek en onze ervaring op het gebied van agrarische verlichting sinds 1974 hebben geleid tot een belangrijke conclusie. Verlichting kan een groot verschil maken in de rundveehouderij.

Goede verlichting is in staat het leven van zowel boer als koe te verbeteren.

Het welzijn van rundvee

Runderen zien net als alle andere soorten dieren op hun eigen manier. Het lichtklimaat moet zodanig worden afgestemd dat hun zicht wordt geoptimaliseerd. Door het zicht van het rundvee te optimaliseren, zullen het welzijn en de prestaties verbeteren.

Daarnaast zijn de verschillende aspecten van verlichting in staat om het welzijn en de prestaties van de koeien rechtstreeks te beïnvloeden.

Melkvee, droogvee en kalveren hebben allemaal hun eigen behoeften met betrekking tot verlichting. Vervul deze en de bedrijfsresultaten zullen automatisch verbeteren.

Optimale verlichting voor rundvee

Is afgestemd op de behoeften van de koeien

Kan zicht, welzijn en prestaties verbeteren

Sluit aan bij de levensfase van de koeien

Heeft in elke fase andere voordelen

Blije klanten

Welzijn van de boer

Wanneer de koeien zich beter voelen en beter presteren leidt dit automatisch tot betere bedrijfsresultaten en een tevreden boer. Verlichting kan echter van meer waarde zijn voor de boer.

Duurzame, hoogwaardige verlichting die speciaal is ontworpen voor rundveestallen speelt hierin een belangrijke rol. Hoge kwaliteit lampen kunnen namelijk eenvoudig worden gereinigd, terwijl ze bestand zijn tegen de zware omstandigheden in de rundveestallen. Dit maakt de verlichtingsapparatuur in staat om te blijven presteren op de langere termijn. Het resultaat: minder werkdruk, minder uitval en lagere vervangingskosten.

Energiezuinige LED-verlichting heeft ook een positief effect; zowel op de bedrijfsresultaten als op het milieu. Hoogwaardige LED-verlichting maakt een aanzienlijk verschil in de energiekosten en vermindert de impact op het milieu.

Betere resultaten op een verantwoorde manier!

Voor boeren kan goede rundveeverlichting

De werkdruk verlagen

Uitval en vervangingskosten verlagen

Energiekosten verlagen

Bedrijfsresultaten op een verantwoorde manier verbeteren

Rundvee artikelen

Menu