HATO Lighting verhoogt het welzijn van uw rundvee

HATO and client at cattle milk farm
Home > Agrarische verlichting > Rundvee verlichting

Rundvee verlichting

Ons uitgebreide onderzoek en onze ervaring op het gebied van agrarische verlichting sinds 1974 hebben geleid tot een zeer belangrijke conclusie. Verlichting kan een groot verschil maken in de rundveehouderij.

Goede verlichting maakt het leven beter voor zowel boeren en koeien.

Het welzijn van rundvee

Runderen hebben, net als alle andere soorten dieren, hun eigen zichtbare capaciteiten. Het lichtklimaat moet zodanig zijn dat hun visie wordt geoptimaliseerd. Door het zicht van het vee te optimaliseren, zal het welzijn en de prestaties van het rundvee verbeteren. Daarnaast zijn verschillende aspecten van het licht in staat om het welzijn en de prestaties van de dieren rechtstreeks te beïnvloeden.

Melkvee, droogvee en kalveren hebben allemaal hun eigen behoeften met betrekking tot verlichting. Vervul deze en de bedrijfsresultaten zullen automatisch verbeteren.

Goede verlichting voor rundvee

Is afgestemd op de behoeften van het vee

Kan het zicht van vee optimaliseren, en dus de welzijn en prestaties van het vee

Kan direct het welzijn en de prestaties van vee verbeteren

Moet aansluiten bij de levensfase van het vee

Heeft in elke fase andere voordelen

Blije klanten

Welzijn van de boer

Wanneer de koeien zich & beter voelen en presteren, leidt dit automatisch tot betere bedrijfsresultaten en een blije boer. Verlichting kan echter van meer waarde zijn voor de boer.

Duurzame, hoogwaardige verlichting dat speciaal is ontworpen voor koeienstallen is hier de sleutel. Zo kunnen de lampen eenvoudig worden gereinigd, terwijl ze bestand zijn tegen de zware omstandigheden in de koeienstallen. Dit maakt de verlichtingsapparatuur in staat om op lange termijn te presteren. Het resultaat: minder werkdruk, minder uitval en lagere vervangingskosten.

Energiezuinige LED-verlichting heeft ook een positief effect; zowel op de bedrijfsresultaten als op het milieu. Hoogwaardige LED-verlichting maakt een aanzienlijk verschil in de energiekosten en vermindert de impact op het milieu.

Betere resultaten op een verantwoorde manier!

Goede verlichting is goed voor de boer omdat het

De werkdruk verlaagt

Vervangingskosten verlaagt

Uitvaltijd verlaagt

Een positief effect heeft op het milieu

Energiekosten verlaagt

Betere resultaten realiseert op een verantwoorde manier

Vee artikelen

Menu