Header debug

Opfokzeugen

De opfokfase is een van de meest belangrijke fases in het leven van een zeug. Alle omgevingsfactoren moeten dan ook perfect op orde zijn. Licht is hier een belangrijk onderdeel van. 

Stimulatie van gelten door middel van verlichting is belangrijk ter stimulering van seksuele volwassenheid. Ook de sociale aspecten zijn belangrijk. Wanneer gelten goed gesocialiseerd zijn, is dat gunstig voor de toekomst. Daarnaast verbetert goede verlichting het zicht van de gelten, wat voorkomt dat ze opschrikken. Dit is vooral voordelig tijdens de dracht en in de kraamstal.

Gelten worden normaliter gehuisvest in groepen. Dit kunnen grote en kleine groepen zijn met verschillende voersystemen. In groepshuisvestingssystemen is socialisatie erg belangrijk. Dit is vooral zo wanneer de zeugen in groepen worden gehuisvest tijdens de dracht. Echter is goede socialisatie ook belangrijk als ze in individuele hokken worden gehuisvest tijdens de dracht. Goede verlichting draagt bij aan zowel sociale en kalme gelten.  

Conventionele huisvesting

Daar gelten worden gehuisvest in groepen is socialisatie erg belangrijk. Verlichting kan hierbij een grote bijdrage leveren. 

Ontdek