Meer eieren, een hogere uitkom-mogelijkheid, minder stress en nog meer voordelen

Poultry parent stock HATO lighting

Verlichting voor vermeerderingskuikens

Verlichting kan in elke pluimveestal een groot verschil maken. Elk type pluimvee heeft zijn eigen behoeften als het gaat om het optimale lichtklimaat. Dat is onze overtuiging na meer dan 45 jaar bestaan en heel veel onderzoek en ervaring. Samen zijn we in staat om te zorgen voor een lichtklimaat dat zowel dier als boer ten goede komt.

Voor zowel vleeskuiken- als legkippenfokkers kan verlichting van groot belang zijn. Verlichting is in staat om het zicht van de vermeerderingskuikens te optimaliseren, waardoor ze zich beter kunnen voelen en uiteindelijk beter kunnen presteren. Op deze manier ervaren de kippen minder stress, verbeteren ze hun voederconversie (FCR) en meer. Wanneer de verschillende aspecten van licht kloppen, kunnen zij het welzijn en de prestaties van de moederdieren rechtstreeks te beïnvloeden. Meer eieren, een hogere uitbroedbaarheid, minder stress en veel andere voordelen zijn het logische gevolg. En niet in de laatste plaats verbetert een optimaal lichtklimaat het welzijn en de prestaties van de ouderdieren.

Als conclusie kan worden gesteld dat een optimaal lichtklimaat voor vermeerderingskuikens op verantwoorde wijze de algehele prestaties van het bedrijf verbetert.

Optimale verlichting in een vermeerderingskuikenstal

Is van cruciaal belang voor fokkers van zowel vleeskuikens als vermeerderingskuikens

Optimaliseert het zicht

Verbetert welzijn: minder stress

Is goed voor de nakomelingen van de vermeerderingskuikens

Verbetert prestaties: meer eieren, hogere uitbroedbaarheid, etc.

Verbetert de agrarische prestaties op een verantwoorde manier

Verlichting speciaal voor vermeerderingskuikenstallen

Elke stal heeft verschillende hoogtes, breedtes, lengtes en muurkleuren. Ook het gebruikte systeem kan verschillen. Om de juiste verlichtingsoplossingen te kunnen gebruiken en deze op de juiste manier te positioneren, is het belangrijk dat alle relevante factoren in aanmerking worden genomen.

Elke vermeerderingskuikenstal heeft specifieke verlichtingseisen. Om een optimaal lichtklimaat te realiseren is het opstellen van een lichtplan op maat onvermijdelijk.

Blije klanten

Artikelen over vermeerderingskuikens

Menu