Alles wat je moet weten over lichtflikkering

HATO nieuws, Pluimvee, Rundvee, Varkens

Het flikkeren van verlichting: een veelbesproken onderwerp met tal van onduidelijkheden. Tijd om daar verandering in te brengen.

Wat is lichtflikkering?

Kort gezegd is fotometrische flikker, vanaf nu flikkering genoemd, de (snelle) verandering van de lichtopbrengst van een lamp. Het varieert tussen een minimum- en maximumwaarde van lichtopbrengst. Het verschil tussen minimum en maximum wordt ook wel de piek-piek amplitude  genoemd. Hoe groter het verschil, hoe hoger de flikkering. Geen verschil betekent geen flikkering, zoals je in figuur 1 kunt zien.

De frequentie waarop de lichtopbrengst varieert is ook belangrijk. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz. Hertz staat voor het aantal fluctuaties per seconde. Wanneer de frequentie toeneemt wordt een (groter) verschil tussen minimum en maximum lichtopbrengst minder zichtbaar. Als de frequentie hoog genoeg is, kan zelfs een flikker ratio van 100% niet zichtbaar zijn voor mensen of pluimvee.

Flicker-free-vs-flicker-lighting

Figuur 1: flikkervrije vs. flikkerende verlichting

Flikkerpercentage, flikkerindex en flikkerfrusiefrequentie

In het algemeen zijn er twee manieren om flikkering te kwantificeren. Figuur 2 laat zien hoe je beiden berekent.

Het flikkerpercentage, de makkelijkst te berekenen waarde, laat het procentuele verschil zien tussen de minimum- en maximumwaarde van de lichtopbrengst.

De flikkerindex kijkt naar het gebied boven en onder de gemiddelde lichtopbrengst. Dit geeft de variaties over de gehele periode veel beter weer en is moeilijker te manipuleren.

Flicker-quantification-tools

Figuur 2: Manieren om de flikkering van licht te kwantificeren

Een andere interessante tool is de flikkerfusiefrequentie.

De flikkerfusiefrequentie is de drempelfrequentie in Hertz (het aantal flikkeringen per seconde) waarboven flikkering niet meer waarneembaar is. Deze waarde verschilt voor mensen en pluimvee. Wanneer mensen licht als flikkervrij ervaren kan het dit verre van zijn voor kippen.

De flikkerwaarde die pluimvee niet beïnvloedt? De juiste flikkerfusiefrequentie?

Er is geen algemeen geaccepteerde norm voor beiden. Wanneer er echter totaal geen flikkering is, is er ook geen discussie over de correcte waarde. Dit is de reden waarom de meerderheid van onze verlichtingsoplossingen 100% flikkervrij is. Het flikkerpercentage van deze producten is 0.0% en de flikkerindex is 0.0!

 

De effecten op kippen

Kippen zijn erg gevoelig voor licht. Flikkering leidt daarom tot stress. De oorzaak hiervan ligt bij de ‘roots’ van het pluimvee. Kippen leefden oorspronkelijk in de jungle, waar ze prooidieren waren. Ze moesten continue waakzaam zijn. Het wordt daarom aangenomen dat een flikkerende lamp de kippen de indruk geeft dat er een roofvogel boven ze vliegt; een potentiële bedreiging. Deze continue mogelijke dreiging leidt tot stress bij de vogels. Deze stress heeft verschillende consequenties voor elk type kip. Uiteindelijk resultaat: een afname in dierenwelzijn en prestaties.

Vleeskuikens

Flikkering kan veel stress veroorzaken bij vleeskuikens. Dit kan leiden tot onrust en vervolgens het troepen van kippen veroorzaken. Troepen leidt tot nat strooisel, wat voetzoollaesies en borstblaren als gevolg heeft. Dit alles resulteert in een toename in sterftecijfers. Doordat niet alle kippen op dezelfde manier op stress reageren, neemt uniforme groei af. Naast uniforme groei neemt ook de groei in het algemeen af. Doordat stress kan leiden tot een afname in voeropname en een hoger metabolisch energieverbruik, zal uiteindelijk ook de voederconversie stijgen.

Leghennen

Ook bij leghennen kan flikkering een grote hoeveelheid stress veroorzaken. Stress heeft een grote impact op het gedrag van leghennen. Ze worden onrustiger, wat kan leiden tot pikkerij en mogelijk kannibalisme. Ook het troepen van leghennen kan hierdoor voorkomen. Zowel kannibalisme als troepen zullen uiteindelijk leiden tot een verhoogde uitval. Stress veroorzaakt door flikkering kan ook een negatieve impact hebben op voeropname en eierproductie. Resultaat: een verhoogde voederconversie.

Ouderdieren

De effecten van flikkering op ouderdieren zijn vergelijkbaar met die op leghennen.

HATO LED lighting without flickering

HATO verlichting = 100% flikkervrije verlichting

Meer dan 40 jaar ervaring gecombineerd met een hoog opgeleid team en uitgebreide kennis hebben ons in staat gesteld om diepgaand onderzoek naar flikkervrije verlichting te doen. Met succes! De meerderheid van onze producten is 100% flikkervrij.

Hoe? Recept van de chef! Improving life through brightness!

Conclusie

Flikkering staat voor de snelle verandering van de lichtopbrengst van een lamp. Naast de snelle verandering in lichtopbrengst, is de frequentie van deze verandering belangrijk. Hoe hoger de frequentie, hoe minder waarneembaar flikkering is. De frequentie waarop het niet langer waargenomen kan worden noemt men ook wel de flikkerfusiefrequentie.

Er is nog geen algemeen geaccepteerde norm voor flikkering of de flikkerfusiefrequentie. Daarom is het belangrijk om verlichting te kopen met een flikker-index van 0.0.

100% flikkervrije verlichting beïnvloedt dierenwelzijn en prestaties op een positieve manier.

Neem contact met ons op voor al je vragen omtrent agrarische verlichting.

Deel dit bericht:

Deel dit bericht
De invloed van verlichting op varkenswelzijn en -prestaties
HATO ONE: de alles-in-één pluimvee lichtmeter
Menu