De 4 belangrijkste voordelen van optimale verlichting voor vleeskuikens

Het lichtklimaat is een essentieel onderdeel van het algehele klimaat in vleeskuikenstallen. Het is belangrijk dat het lichtklimaat is afgestemd op de behoeften van vleeskuikens. Met een optimaal lichtklimaat kunnen vleeskuikens beter zien, voelen en presteren. Eindresultaat: verbeterde bedrijfsresultaten op een verantwoorde manier!

De 4 belangrijkste voordelen van een optimaal lichtklimaat in een vleeskuikenstal zijn…

1.   Uniforme en verbeterde groei

Uniforme groei en optimale groei zijn twee van de belangrijkste doelstellingen in een vleeskuikenstal. Verlichting kan bij beiden een belangrijke bijdrage leveren.

Verlichting kan stress verlagen bij de vleeskuikens en tegelijkertijd de voer- en wateropname stimuleren. Zo wordt de voederconversie verbeterd en groei gestimuleerd.

Uniforme groei kan worden gerealiseerd door ervoor te zorgen dat de omstandigheden in de gehele stal gelijk aan elkaar zijn. Hierdoor verdelen de vleeskuikens zich gelijkmatig, wat uniforme groei stimuleert. Verlichting kan hier van grote toegevoegde waarde zijn.

2.   Een betere voederconversie

De voederconversie heeft een aanzienlijke invloed op de algehele bedrijfsresultaten. Verlichting kan worden gebruikt om de voer- en wateropname te stimuleren. Dit, in combinatie een afname in het energieverbruik (minder stress), leidt tot een verbetering van de voederconversie. Een verbeterde groei tegen lagere kosten. Klinkt goed toch?

3.   Minder ophopen

De sterke neiging tot groeperen van vleeskuikens; ophopen. Een veel voorkomend probleem in vleeskuikenstallen. Ophopen kan leiden tot hogere sterftecijfers en nat strooisel, wat resulteert in voetzoollaesies en borstblaren. Om het welzijn en de prestaties van vleeskuikens te verbeteren, is het belangrijk dat ze gelijkmatig over de stal verspreid zijn. De juiste verlichting is daarbij van groot belang.

4.   Minder stress

De hoeveelheid stress die vleeskuikens ervaren moet zo laag mogelijk zijn, zodat ze zich goed voelen en dus in staat zijn zo goed mogelijk te presteren. Stress bij vleeskuikens kan onder andere leiden tot hogere sterftecijfers, ophopen, hoge voederconversie en meer. Een optimaal lichtklimaat vermindert de ervaren stress bij vleeskuikens aanzienlijk. Een positieve impact op de bedrijfsresultaten is een logisch gevolg hiervan.

Improving life through brightness

Zoals je kunt zien, draagt een optimaal lichtklimaat bij aan een verbetering in welzijn en prestaties van de vleeskuikens. Wil jij de voederconversie, de groei en de uniformiteit van vleeskuikens verbeteren?

Deel dit bericht:

Deel dit bericht
Jadeed Group: “Blij dat we bij de HATO familie horen!”
Menu