HATO ONE: de alles-in-één pluimvee lichtmeter

Leghennen, Opfok, Ouderdieren, Pluimvee, Vleeskuikens

Meten = weten. Dit is het basisprincipe van de HATO ONE: de enige all-in-ONE lichtmeter op de markt. Het is een must-have voor elke pluimveespecialist die dierenwelzijn en -prestaties wil verbeteren door middel van verlichting.

HATO ONE: Waarom?
Pluimveeverlichting bevat verschillende eigenschappen die dierenwelzijn en -prestaties significant kunnen verbeteren. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat je verlichtingsuitrusting een optimaal lichtklimaat voorziet. De vraag was: hoe weet je wat je moet verbeteren om een optimaal lichtklimaat te realiseren, zonder dat je in staat bent om de huidige prestaties van je verlichtingsuitrusting te meten? Vanuit dit perspectief ontwikkelden wij de HATO ONE.

De HATO ONE stelt de gebruiker in staat tot gedetailleerde metingen, uitgebreide analyses en verbeteringen gebaseerd op feiten.

Meet, analyseer, verbeter!

HATO ONE portfolio image

1. Meten

Eén tool die alle verlichtingsaspecten die van belang zijn voor pluimvee kan meten. Metingen kunnen worden verricht door de HATO ONE in de hand te houden of van een afstand door middel van de HATO ONE app.

Wat meet hij dan?

Lichtintensiteit. De HATO ONE meet lichtintensiteit in Lux, Gallilux en Foot Candle. De lichtintensiteit staat simpelweg voor de intensiteit van het licht zoals deze wordt ervaren door mensen (Lux) of, in dit geval, door pluimvee (Gallilux). Een kip behoeft verschillende lichtintensiteiten gedurende haar leven om optimaal te zien en presteren. Het is daarom belangrijk om de verlichting hierop aan te passen.

Door de lichtintensiteit op verschillende plekken in de stal te meten is het ook mogelijk om te zien of de lichtverdeling correct is of niet.

Lichtspectrum. De HATO ONE meet het lichtspectrum in nm. Het lichtspectrum is het zichtbare deel van het electromagnetisch spectrum. Een goed lichtspectrum richt zich op het zicht van pluimvee. Verbeterd zicht leidt uiteindelijk tot hoger dierenwelzijn en betere prestaties. Houd altijd in gedachten dat het lichtspectrum verschilt per type pluimvee.

Correlated Colour Temperature (CCT). De HATO ONE is in staat om de CCT te meten in graden kelvin. De CCT is een specificatie van de lichttemperatuur van het licht dat wordt uitgestraald door de lamp. Een hogere lichttemperatuur, zoals 6000K, betekent dat het lichtspectrum meer blauw licht bevat. Als de lichttemperatuur laag is, bijvoorbeeld 2700K, bevat het spectrum meer rood.

Waar warm licht leidt tot rust in de stal, veroorzaakt koud licht juist activiteit. Stress, pikkerij, ophopingen en meer kunnen worden veroorzaakt door een verkeerd gekozen lichtkleur. Elke kleur van het spectrum heeft andere eigenschappen en beïnvloedt pluimvee op een andere manier.

Lichtflikkering. Lichtflikkering is de (snelle) verandering in lichtopbrengst van een lamp. De HATO ONE is in staat om lichtflikkering vast te leggen in de flikkerindex en procentuele flikkering. Hij is ook in staat om de frequentie te meten in Herz. Zowel de flikkering van het licht als de frequentie waarop dit plaatsvindt zijn van groot belang. Lichtflikkering kan onder andere een grote invloed hebben op het stressniveau van pluimvee. Meer informatie over lichtflikkering en de effecten ervan op pluimvee kun je vinden onze blog genaamd ‘alles wat je moet weten over lichtflikkering’.

Een enkele lamp meten of een hele stal? De HATO ONE kan beiden. Hij stelt in staat om losse lampen door te meten voor lampanalyse, maar je kunt er ook tot 99 metingen mee doen om een overzicht te krijgen van de verlichtingsprestaties in de hele stal.

HATO ONE screen samples

Al enthousiast? Bezoek www.hato.one voor meer informatie en de bestelformulieren.

2. Analyseer

Na meten komt analyseren. De HATO ONE is in staat om de gemeten data te analyseren via de HATO ONE App, de HATO ONE zelf, Excel en pc software. Waar de HATO ONE App en de HATO ONE zelf geschikt zijn voor basis analyse, zijn de exportfunctie (stalanalyse) en de PC software (spectrum) geschikt om een uitgebreidere analyse te doen.

De HATO ONE biedt verschillende analytische functies.

Lamp vs. lamp analyse. De HATO ONE is in staat om de gemeten resultaten te vergelijken met die van een andere verlichtingsoplossingen. Op deze manier kan de gebruiker zien of de gemeten verlichtingsoplossing beter presteert dan anderen; onder andere het lichtspectrum, de lichtintensiteit, de CCT en de CRI kunnen worden vergeleken.

Lamp vs. pluimvee & menselijke behoeften. De HATO ONE stelt de gebruiker in staat om de gemeten resultaten van de lamp te vergelijken met de behoeften van mens en dier. Daar het zichtbaar spectrum van pluimvee en mensen significant verschilt, kan het er voor mensen prima uitzien, maar verre van dat zijn voor pluimvee. Het is dan ook erg belangrijk om te kunnen zien of het licht (spectrum) dat wordt voorzien door de lamp aansluit bij de behoeften van de dieren in de stal.

HATO ONE in hand

Vergelijk het zichtbaar spectrum voor pluimvee met het lichtspectrum van de lamp.

Stal analyse. De HATO ONE meet niet alleen losse lampen. Hij kan ook tot wel 99 metingen achter elkaar verrichten om een goed beeld te krijgen van de verlichtingssituatie in de hele pluimveestal. Na deze uitgebreide meting kunnen alle data worden geëxporteerd naar Excel, waar de uitgebreide analyse begint. Hier kunnen de lichtverdeling, uniformiteit, lichtgemiddeldes, etc. automatisch worden berekend om de gebruiker een compleet beeld te geven van de verlichtingsprestaties in de stal. Het is zelfs mogelijk om het Excelbestand te converteren naar een professioneel rapport.

HATO ONE analyse report

3. Verbeteren

Na het analyseren van alle data is de gebruiker in staat om de punten van verbetering aan te duiden. Verbetering op basis van feiten. Is de lichtintensiteit te laag? Komt het lichtspectrum niet overeen met de behoeften van pluimvee? Flikkeren de lampen? Hoe staat het ervoor met de lichtverdeling?

Door naar de resultaten van de analyse te kijken is de gebruiker in staat om de verbeterpunten aan te duiden. Na verbetering van deze punten zullen dierenwelzijn en dus ook dierenprestaties logischerwijs toenemen.

Meer weten?

Een pluimveespecialist zonder lichtmeter is als een schilder zonder kwast. Bestel de HATO ONE en start direct met het verbeteren van je lichtklimaat.

Meten = weten. HATO ONE.

Deel dit bericht:

Deel dit bericht
Alles wat je moet weten over lichtflikkering
Pluimveeverlichting: de 7 belangrijkste aspecten
Menu