Disclaimer:
Deze website (www.hato.lighting) is met de grootste zorg ontworpen en bewerkt. Fouten zijn echter altijd mogelijk. Hato BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie. Hato BV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade – direct of indirect – die kan ontstaan ​​door het gebruik van deze informatie.

Aan de inhoud van deze website kunt u geen rechten ontlenen of aanspraak maken. Als u de hier beschikbare informatie wilt gebruiken, moet u eerst de toestemming van Hato BV verkrijgen en de toepasselijke voorwaarden verifiëren.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is u niet toegestaan ​​een deel of de gehele website zonder toestemming van Hato BV te kopiëren of te verspreiden. Als u de merken die eigendom zijn van Hato BV in welke vorm dan ook – tekst, afbeelding, verpakking, etc. – wilt gebruiken, moet u vooraf schriftelijke toestemming van Hato BV verkrijgen. Hato BV is niet verantwoordelijk voor de toegang tot informatie op websites via de links op haar eigen website.

Het kopiëren van deze site is verboden. Halo BV kan de op de site verstrekte informatie op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Privacybescherming
van persoonsgegevens

Hato BV vindt het belangrijk dat de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Hato BV gebruikt zowel technische als organisatorische beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden vernietigd, verloren gaan of gewijzigd en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde publicatie of toegang. Bij onze zakelijke activiteiten houden wij ons aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Persoonlijke gegevens

Tenzij u er vrijwillig voor kiest om deze gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld door te registreren of bij het invullen van een enquête) of uw toestemming te geven voor het verzamelen van deze gegevens, of als het verzamelen van dergelijke gegevens is toegestaan ​​onder de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, zal Hato BV verzamel uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail, niet via haar website.

Mogelijk wordt u op deze website gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Alle persoonlijke gegevens worden verzameld in een database en zorgvuldig opgeslagen op een beveiligde server. Hato BV beheert de database zelf. E-mailadressen en andere persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor promoties en reclamedoeleinden van Hato BV, indien van toepassing. Zoals vastgelegd in de privacywetgeving van 8 december 1992, heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen en bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden.

Hato BV stelt alles in het werk om uw gegevens vertrouwelijk te houden. Uw gegevens worden nooit verhuurd of verkocht aan derden. U erkent echter bij een bezoek aan de website van Hato BV dat het verzenden van persoonlijke gegevens via internet nooit 100% risicoloos is. Eventuele schade als gevolg van het gebruik van uw gegevens door onbevoegde partijen kan niet op Hato BV worden verhaald.

Beoogde doel

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze voornamelijk gebruikt om vragen te beantwoorden of om u toestemming te geven voor specifieke informatie. Daarnaast kunnen we in het kader van onze relatie met u als volgt handelen:

  • Uw persoonsgegevens opslaan en verwerken om een ​​beter inzicht te krijgen in uw behoeften en om een ​​beter inzicht te krijgen in hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren;
  • Gebruik uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen over een actie van Hato BV of om online
    enquêtes te houden om een ​​beter inzicht te krijgen in uw wensen.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze klantrelatie met u (met name voor direct marketing of marktonderzoek), respecteren wij uw beslissing. Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen van aan Hato BV gelieerde bedrijven.

Beperking van het doel

Hato BV zal de persoonlijke gegevens die u online verstrekt alleen verzamelen, toepassen of publiceren voor de doeleinden die aan u worden bekendgemaakt, tenzij de publicatie:

  • betrekking heeft op het gebruik van persoonsgegevens voor een aanvullend doel dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
  • noodzakelijk is om een ​​contract met u op te stellen, af te sluiten of uit te voeren;
  • wettelijk verplicht is of wordt gehandhaafd door de bevoegde autoriteiten of gerechtelijke autoriteiten;
  • is vereist om een ​​rechtsvordering of gerechtelijke verdediging in te stellen of te verdedigen;
  • is vereist om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Halo BV

Communicatie- of gebruikersgegevens
Wanneer u telecommunicatiediensten gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, worden communicatiegegevens op een technische manier gegenereerd (bijvoorbeeld via uw internetprotocoladres) of gebruikersgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin, het einde en de duur) van elke toegang en informatie over de telecommunicatiediensten waartoe u toegang heeft gekregen) worden gegenereerd die betrekking kunnen hebben op uw persoonlijke gegevens. Uw communicatie- of gebruikersgegevens kunnen alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor zover er een dwingende behoefte bestaat, en altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Automatische verzameling van niet-persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch (dwz zonder registratie) niet-persoonlijke gegevens over u verzamelen (zoals het type internetbrowser of het gebruikte besturingssysteem, de vorige website die u bezocht, het aantal bezoeken, de gemiddelde duur van elke bezoek en het aantal bekeken pagina’s). We kunnen deze gegevens gebruiken om de aantrekkingskracht van onze eigen website te bepalen en om de prestaties of de inhoud van de website te verbeteren.

Privacyverklaring van Google

De website van Hato BV maakt gebruik van Google Analytics: een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en om de website zelf te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Hato BV zonder uw IP-adres) wordt door Google overgedragen en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze site gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de site-eigenaar (Hato BV) en andere diensten aan te bieden die verband houden met de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste configuraties in uw browser te wijzigen. We moeten u er echter op wijzen dat u in dat geval waarschijnlijk niet alle opties op deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming aan Google om de informatie op bovengenoemde wijze en voor bovengenoemde doeleinden te verwerken.

Informatie

U heeft het recht om gratis informatie te ontvangen over de gegevens die over u zijn opgeslagen: een recht om op de hoogte te worden gesteld als uw gegevens veranderen, als ze worden geblokkeerd, verwijderd of verwijderd. Als u vragen heeft over enquêtes, de verwerking of toepassing van uw gegevens, of als u vragen heeft over de resultaten, communicatie, blokkering of verwijdering van gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, post of fax.

‘Cookies’ – informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we gegevens op uw computer opslaan in de vorm van een ‘cookie’. Dit zorgt ervoor dat uw pc bij een volgend bezoek automatisch wordt herkend. Cookies helpen ons op verschillende manieren. Ze stellen u bijvoorbeeld in staat om onze website beter af te stemmen op uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u deze niet elke keer hoeft in te voeren wanneer u zich aanmeldt. Als u geen cookies wilt ontvangen, moet u de instellingen wijzigen in uw internetbrowser om ervoor te zorgen dat alle cookies van uw harde schijf worden verwijderd of dat u een waarschuwing ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Vragen en opmerkingen

Hato BV zal met plezier reageren op redelijke verzoeken om uw persoonlijke informatie te bekijken en om eventuele onjuistheden aan te passen, aan te passen of te verwijderen.In het geval van vragen of opmerkingen over het beleid van Hato BV met betrekking tot gegevensbescherming, klikt u op ‘Contact’ en stelt u uw vraag. Naarmate het internet zich ontwikkelt, moet ons gegevensbeschermingsbeleid voortdurend worden bijgewerkt. Alle wijzigingen in ons gegevensbeschermingsbeleid worden op deze pagina gepubliceerd.

Verantwoordelijke uitgever:
HATO BV
Handelsstraat 31
6135 KK Sittard
Nederland Maatschappelijke
zetel: Tegelen
Kamer van Koophandel nr.12015373
BTW-nr .: NL006896923B0

Menu