Home > Producten > Pluimvee > Leghennen > HATO ONE

HATO ONE

Home > Producten > Pluimvee > Leghennen > HATO ONE

HATO ONE

Alles-in-één pluimvee verlichtingsmeter

  • Unieke pluimvee verlichtingsmeter
  • Meet alle aspecten van licht die van belang zijn voor pluimvee
  • Uitgebreide analyse- en rapporteringsfuncties uitwerken en rapporteren
  • Verbetering op basis van feiten

Samen vooruit

Interessant he? Neem contact op met één van onze verlichtingsspecialisten om alles te weten te komen over unieke apparaat en pluimveeverlichting.

Meten, analyseren, verbeteren!

Een optimaal lichtklimaat is van groot belang voor pluimvee. Maar hoe weet je of het lichtklimaat goed is en hoe kunt u zien wat er verbeterd kan worden om een optimaal lichtklimaat te realiseren? Vanuit dit perspectief hebben we de HATO ONE ontwikkeld. De HATO ONE maakt gedetailleerde metingen, uitgebreide analyses en verbeteringen op basis van feiten mogelijk.

 

Download PC software Watch the HATO ONE instruction videos

Meten

Eén tool die in staat is om alle belangrijke aspecten van licht te meten, die van belang zijn voor pluimvee: lux, gallilux, flikkering, spectrum, CRI en meer. De meting kan worden uitgevoerd door het apparaat in de handen te houden of op afstand door middel van een app.

Analyseren

Vergelijk specifieke meetgegevens met andere lampen en kippenbehoeften en wijs de verbeterpunten direct toe. De totale meetgegevens kunnen worden geëxporteerd naar een PC voor verdere analyse.

Verbeteren

Analyse van alle gegevens stelt de gebruiker in staat om verbeterpunten te identificeren en direct aan de slag te gaan met het verbeteren van het lichtklimaat en daarmee het welzijn en de prestaties van de dieren.

Menu